Mgr.  LENKA NAVRÁTILOVÁ

Překladatelské a tlumočnické služby, výuka německého jazyka

Kvalifikace

Státní jazyková zkouška z německého jazyka -1996

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc - učitelství NJ - HV

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha - právo pro tlumočníky a překladatele

Metodické semináře pro učitele NJ - Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno

Goethe-Institut Berlin - metodický kurz pro učitele NJ, r. 2004

Výuka NJ na Akademii J.A.Komenského Hodonín

Výuka NJ na MK jazykovém centru, s.r.o. Hodonín od r. 2002

Překladatelská a tlumočnická činnost od r. 1999

Jmenování soudním tlumočníkem německého jazyka 2007

Goethe-Institut Berlin - kurz hospodářské němčiny, r. 2008