vodní postele, vodní postel lůžko, zdravé spaní
Vodní matrace a lůžka CZ
DE
Sídlo firmy: Legionářů 2475/6, 695 01 Hodonín
studio, studio zdravého spaní
matrace, nábytek
mobil : +420 603 925 117, E-mail: info@duo-akva.cz
postel, postele, lůžkaBrožura - 50 Otázek a odpovědí o Vodním lůžku

DUO-AKVA
    :: Zpět ::

1. Jaké jsou přednosti vznášivého spánku?

Od poloviny 70. let získaly vodní postele výrazně na významu, takže se dá bez přehánění v posledních letech mluvit o vítězném tažení tohoto produktu. Jeho dětské vady jsou odstraněny a počáteční nedůvěra k tomuto produktu zmizela. Za prosazení vodní postele obecně stojí těchto pět jejích předností: dokonalá podpora těla, příjemné ležení bez rušivých tlakových bodů, uvolňující se teplo, hygienický povrch matrace a velká životnost. Tyto jednotlivé body bychom Vám chtěli v následujících otázkách a odpovědích blíže vysvětlit.

Pouze v posledních 20 letech se prodalo celkem 60 milionů vodních postelí, takže nyní může 100 milionů lidí využívat vznášivého ', 'spánku. Tento velký úspěch dokazuje, že přednosti vodní postele stále více přesvědčují konzumenty.

Pouze zčásti dodnes trvající nevědomost o přednostech vodní postele stojí v cestě zásadního přijetí tohoto způsobu spánku.


2. Kdo vynalezl vodní postel?

Vodní matrace ve své nejjednodušší formě byla vyvinuta a používána již před 3000 lety Peršany. Spávali tenkrát na vodních pytlích z kozí kůže, které se přes den vyhřály na slunci. Teprve roku 1851 tento koncept dále využil a rozvinul britský lékař Dr. William Hooper. Poznal výhody beztlakového spánku a využil je při léčbě různých onemocnění. Vyprojektoval vodní matraci z kaučuku a nechal si ji patentovat.

Teprve na konci šedesátých let přijal a dále rozvinul tento koncept Američan Charles Hall. Hall použil známé PVC a založil na tehdejší časy vysoce moderní produkční halu na výzkum a výrobu vodních matrací. Můžeme ho označit za autora dnešních vodních postelí.

Staří Peršané, Hooper stejně jako Charles Hall používali jako náplň pro své výrobky vodu, která je základní složkou přírody.

Voda v matraci pracuje jako přístroj na antigravitaci. Nízký tlak a zdánlivé zmenšení tíhy se starají o to, že se naše tělo rychleji, lépe a bezproblematicky uvolní. Tak můžeme využít omlazující účinky spánku.

Toto je v hlavních rysech podstata vznášivého spánku.

:: Nahoru ::

3. Jaké rozdílné typy vodních postelí existují?

Rozlišujeme 3 základní typy: Hadicové vodní matrace, Hardside vodní matrace, Softside vodní matrace.

Hadicové vodní matrace se těžko dají srovnávat s opravdovou vodní postelí. Jediné, co je dohromady spojuje, je vodní médium.Sestávají z několika úzkých vedle sebe ležících hadic naplněných vodou.Vlnové uklidnění se zde dosahuje přidáním polyuretanové pěny jako výplně mezi hadicemi. Tento systém vystačí s velmi malým množstvím vody, a může se proto pokládat na standardní dřevěný rošt. Všechny přednosti opravdové vodní postele se tím ale ztrácí.

První opravdové vodní postele byly Hardside postele. Při této, již překonané verzi stavby postele, se vodní matrace položí do silné dřevěné konstrukce, která jí dává boční stabilitu. Tato konstrukce leží na spodní desce, která je podepřena pomocnými nosníky. Mezi vodní matrací, dřevěným rámem a spodní deskou se nachází bezpečnostní fólie, která v případě perforace matrace zachytí vodu.

Dnešní aktuální a nejčastější formou vodní postele je Softside postel. U tohoto typu vodní postele je boční díl složen hlavně z pěnových dílů. Dnešní matrace obsahují dvojí rám z pěnových dílců, přičemž spodní rám je připevněn k podlahové desce a horní díl k vodní matraci, se kterou se může volně pohybovat. Tento stabilní a pevný plášť umožňuje, že se Softside postele obejdou bez tvrdých dřevěných rámů (viz. Hardside postel). Přesto je tento typ dobře zabudovatelný do stávajících postelí. Speciálně při použití stávající postele pro zabudování vodní matrace je dvojitý pěnový rám velkou výhodou. V dnešních nových výzkumech se spodní díl pěnového rámu nahrazuje stabilním umělohmotným profilem, čímž se dosahuje dodatečné enormní zvýšení pevnosti a životnosti postele.


4. Existují různé typy vodních matrací?

Ano. Rozdíl matrací tkví v jejich povrchu a náplni. Pro zhotovení prvních vodních postelí se použila hladká vinylová fólie a náplň tvořila pouze voda. Těmto matracím se říká nestabilizované nebo také ´Free flow´či ´Frei fluter´. Pro utišení pohybu vody v matraci se dnes používají různé metody. Díky použití válců z PVC, komůrek nebo rohože uvnitř matrace mohou vodní matrace být lehce, středně či silně stabilizovány. Pro kterou stabilizaci se rozhodnete, záleží pouze na Vašem osobním pocitu. Důležité ale je, aby stabilizace nerušila vznášivý spánek. Rohožové stabilizace jsou v tomto směru pokládány za nejlepší.

Moderní vodní matrace se stále více používají s povrchem, který je schopný silné roztažnosti.Tato vlastnost podstatně stupňuje komfort a přizpůsobivost matrace člověku.

Nakonec je zde ještě rozdíl mezi jedno (UNO) a dvoudílnými (DUAL) matracemi. Váš prodejce Vám zajisté poradí ve výběru, která matrace je pro Vás nejvhodnější.


5. V jakých velikostech se vodní postele dělají?

Většina značek vodních postelí nabízí velikostní program odpovídající standardním velikostem postelí.U lepších značek je možné dostat vodní postel na míru.

:: Nahoru ::

6. Které rámy postelí se dají použít?

Moderní Softside postel se dá zabudovat do libovolného rámu. Vzhled matrace je potom stejný jako u normálních matrací. Vodní postele s děleným okrajem mají velké výhody. Důvodem je lepší manipulace s postelí a přístupnější čištění, ale i denní stlaní postele. Hardside matrace potřebují, jak již bylo řečeno, silný dřevěný rám, který je odolný proti bočnímu tlaku matrace. Bude tedy obtížné tuto matraci vsunout do Vaší stávající postele, protože na to není konstruována.


7. Je vodní postel vhodná pro mou páteř?

Vodní postel podporuje Vaši páteř nejlepším způsobem. V momentě, kdy se položíte na vodní matraci, bude voda vytlačena tak, že se matrace přizpůsobí přesně Vašemu tělu.

Matrace se neprověsí, přizpůsobí se ale okamžitě a zcela Vašemu tělu. U tohoto efektu nehraje žádnou roli váha a stavba těla.Tato přednost, kombinovaná s nízkým tlakem vody na tělo a příjemným teplem, je skutečný dar pro Vaši páteř.


8. Má vodní postel také lékařské přednosti?

Tato otázka může být zodpovězena jasným ANO. Má několik předností. Vodní postel byla, dříve než se stala normálním zbožím, již dávno používána v různých lékařských zařízeních. Člověk zjistil , že zdánlivá beztíž ve vodní posteli má důležitý a velmi pozitivní vliv na zdraví člověka. Díky vodním postelím se dosáhlo např. výborných výsledků při léčení proleženin a při léčení těžkých popálenin. Všude stejná beztlaká podpora těla a teplota vodní postele jsou rovněž důležité aspekty při revmatismu a arthritidě, stejně jako pro lidi trpící různými problémy páteře. Dále jsou vodní postele nasazovány při péči o nedonošené děti a zároveň přináší velké ulehčení pro ženy v těhotenství.

Jelikož se uvnitř matrace nehromadí špína či bakterie a vodní matrace je sama o sobě velmi lehce čistitelná, je vodní postel stále více používána alergiky a astmatiky.

Dále je dokázáno, že lidé na vodních postelích rychleji a hlouběji usínají. Hluboký a tím méně přerušovaný spánek během jednotlivých spánkových period platí zcela obecně jako nejlepší regenerace našich tělesných buněk. Celkově lepší komfort, tělesná podpora a příjemné teplo přináší příjemnější spánek. Toto je též základ pro uvolnění a psychické zregenerování během našeho spánku. Tělesné uzdravení, např. po operaci či sportovním úrazu, se může zkrátit až o polovinu normálního uzdravovacího času.


9. A není potřeba spát na tvrdé matraci?

Nejnevhodnější základ pro dobrý spánek je měkká a prověšená matrace. Z tohoto důvodu byly několik desítek let propagovány tvrdé matrace. Ty nabízí již o něco lepší podporu než dřívější prověšené matrace, ale tvrdá kontaktní plocha nutí Vaši páteř ještě stále zaujmout nepřirozenou polohu a způsobuje nepříjemná tlaková místa. Proto prodejci matrací a postelí hledali stále lepší systém. Průnik pružinových dřevěných roštů je výsledek tohoto vývoje. Systém, který Vašemu tělu nabídne optimální podporu a přizpůsobení, je a bude pouze vodní matrace. Vodní matrace není v žádném případě ´měkká matrace´, nýbrž perfektní podpůrný systém. Od lékařů, výzkumníků matrací a výrobců normálních matrací již proto není skoro slyšet , že zásadně tvrdá matrace je to optimum Vašeho spánku. Dnes leží společný tenor všech těchto specialistů na stejné vlnové délce. Tělo musí přizpůsobeně ležet !

:: Nahoru ::

10. Vzbudím svého partnera, když jdu do postele?

To je velmi nepravděpodobné, snad pouze, když opravdu skočíte do postele s rozběhem. V takovém případě ovšem svého partnera vzbudíte, i když bude ležet na tradiční posteli. Můžete vycházet z následujících pravidel. O co silnější je stabilizace matrace, tím méně se přenáší vzniklý pohyb. V dostatečně stabilizované vodní posteli budou Vaše pohyby způsobovat pouze malé a lehké roztažení vinylu, které obecně není pociťováno jako nepříjemné.

Specielně promyšlený a patentovaný diagonální vzorek matrace zmenšuje ještě dodatečně pohyblivost vody v matraci, která je potom přenášena na povrchu matrace.


11. Může dostat člověk mořskou nemoc?

O tom, že by se něco takového stalo spáči na vodní posteli, není nic známo, také z lékařského hlediska je to vyloučeno. Vodní postel kmitá pouze tehdy, když se v posteli pohybujete. Tímto vzniklé kmitání vody je okamžitě utlumeno integrovanými stabilizacemi. Povšimněte si též, že požadavek Vašeho těla po pohybu je díky sotva znatelnému vodnímu tlaku mnohonásobně snížen.


12. Jak dlouho vydrží vodní postel?

Laboratorními zkouškami byly vodní matrace otestovány na 40letou životnost a mnoho původních vodních matrací je stále v denním používání. Většina producentů vodních postelí garantuje životnost minimálně 5let. Jak vidíte můžete vyjít z mnohonásobně delší životnosti, která samozřejmě také velmi záleží na Vašem zacházení a údržbě tohoto produktu. Životnost vodní matrace je samozřejmě také ovlivněna použitým vinylem a kvalitou povrchových svárů. U softside postelí jsou také pěnové rámy díly, které se časem opotřebovávají. Rozhodněte se proto raději pro systém, v kterém se tyto pěnové rámy dají jednotlivě vyměnit. Vinyl vodní postele samozřejmě také stárne, a to i když není používán. Je proto velmi důležité, rozhodnout se pro produkt, který je vyroben teprve po Vaší objednávce a ne pro produkt, který leží na skladě. To můžete sami lehce zjistit. Rychlá doprava umožňuje vyhnout se skladování. To je případ u produktů z evropských zemí.

Důležité je si také uvědomit, že základem vodní postele je voda sama. Voda nepodléhá žádnému opotřebení. Komfort a podpůrné vlastnosti vodní postele se v průběhu let nezmění, v protikladu k vlastnostem tradiční matrace.


13. Jakou záruku dostanu a co znamená?

Záruční podmínky se liší podle produktu a výrobce. Záruční doba u vodních matrací se pohybuje v průměru kolem 5let. Které záruky a služby jsou zde zahrnuty, zjistíte v záručním listě. Nejlepší podmínky dostanete u prodejce, jenž je napojen přímo na výrobce bez překupníků a meziorganizací. U evropských výrobců jsou stanoveny velmi přísné normy pro jistotu zákazníka. Vždy vyžadujte záruční popis a popis výrobku v rodné řeči.


14. Bude můj sexuální život na vodní posteli lepší?

Vlastně v tom není žádný rozdíl, snad až na fakt, že pohyblivý a přesto podpůrný povrch přispěje k Vašemu dobrému pocitu.

:: Nahoru ::

15. Způsobují vodní postele zvuky?

NE. Po montáži vodní postele se vzduch z matrace odstraní a tím se odstraní i možnost vzniku zvuku. Pro velmi stabilní konstrukci, množství vody a s tím spojenou hmotnost stojí postel pevně na svém místě. Hodně známé nepříjemné vrzání konstrukce u normálních postelí se zde také nevyskytuje.


16. Jaký je vstup a výstup z vodní postele?

To je silně podmíněno typem vodní postele. U softside postele s měkkým rámem nejsou prakticky žádné problémy. Ovšem u hardside postele s dřevěným rámem to chce trochu cviku. Se vzrůstajícím stářím se výstup z hardside postele nepatrně zhoršuje. Integrovaná podložka pánve vystupování z postele trochu usnadní.


17. Je možné snídat ve vodní posteli?

Bez problémů. Pokud je někdo tak milý a snídani Vám přinese.


18. Dá se dobře ve vodní posteli sedět?

Ano jistě, dokonce velmi dobře. Dobrá vodní postel se Vaší pozici vsedě zcela přizpůsobí. Vaše nohy budou automaticky, díky jejich lehké váze, položeny trochu výše, takže se dostanete do optimální pozice. Oproti nastavitelnému dřevěnému roštu se vodní matrace přizpůsobí přesně Vašim rozměrům. Přesto bude udržena rovinná poloha matrace, i když Váš partner leží a vy sedíte.


19. Jakou váhu má vodní postel?

Váha postele je závislá na jejím typu. Hadicové systémy jsou, jak již bylo uvedeno, lehčí, protože mají menší obsah vody.

Standardní vodní matrace má výšku 21cm. Šířka a délka jsou ovlivněny formou pěnového rámu a tím se její váha může zmenšit. Typická vodní postel dosáhne maximální hmotnosti 210kp/m2.


20. Může se postel propadnout stropem?

Není nám znám jediný případ, kde vodní postel prolomila strop, nebo svou vahou způsobila nějaké poškození. Váha vodní postele nezpůsobuje normálně žádné konstrukci stropu problémy, protože obsahuje velmi přesné rozložení váhy. Pro porovnání - tlakové zatížení Vaší ledničky 50x50cm je vyšší než stejný úsek vodní postele. Pokud plánujete rodinnou oslavu s minimálně řekněme 10 osobami, nebudete si asi dělat žádné starosti se zátěží Vaší podlahy. Těchto 10 osob je ale těžších a mají větší bodovou zátěž, než by normální vodní postel mohla kdy dosáhnout.

I u nejtěžších hardside postelí v tomto směru nebyly nikdy problémy.

:: Nahoru ::

21. Může vodní postel prasknout?

Ne, protože vodní postel je beztlaký systém. Můžete se při otevřeném plnícím hrdle posadit na postel, a přesto se žádná voda nevylije, takže i v případě propíchnutí vodní matrace bude voda pouze velmi pomalu přetékat do bezpečnostní vany.


22. Může z postele vytéct voda?

Normálně ne. Jistě ne pokud se rozhodnete pro evropský produkt. Dnešní produkční metody garantují spoje bez slabých míst a většina vodních postelí má dnes zesíleny rohy matrace. Všechny vodní postele mají bezpečnostní fólii kolem matrace, která v případě propíchnutí matrace vytékající vodu zachytí a zamezí tomu, že by se dostala voda z Vaší postele ven.


23. Mohou domácí zvířata vodní postel poškodit?

To je velmi nepravděpodobné. Potah, který každou matraci obklopuje, ji chrání i před ostrými drápy a zuby. Avšak mohlo by se stát, že Vaše zvířata budou mít Vaši vodní postel stejně ráda jako Vy … , ale kdo jim nedá za pravdu?


24. Opotřebuje se vodní postel, když po ní děti skáčou?

NE, na rozdíl od normálních matrací se podpůrné vlastnosti vodní matrace přes stálé nebo extrémní zatížení nezmění. Ve vodní posteli Vás nese přímo voda, a její vlastnosti se nemění. Vodní postel si tak udrží stále 100% svého komfortu a podpůrných vlastností.


25. Může cigareta poškodit vodní postel?

Ano, samozřejmě se potah vodní postele, stejně jako každá látka hořící cigaretou poškodí. Vodní matrace sama se může popálit pouze povrchově. Voda pod povrchem matrace rozloží teplotu cigarety okamžitě po velké ploše, takže nevzniknou ve vinylu žádné velké změny teploty. Tím se v zásadě hořící cigaretou vodní matrace nemůže proděravět. Pokud jste přesto lokálně matraci poškodili, stačí nanést opravné lepidlo k zaručení životnosti Vaší matrace. Kouření v posteli zůstává samozřejmě i pro uživatele vodní matrace velmi zdraví škodlivé a nebezpečné.


26. Může se vodní postel proděravět?

Ano, ale je to velmi nepravděpodobné. Ostré objekty mohou proděravět pouze povrch matrace, pokud je prostrčíte skrz pevný potah. Při normálním používáním vodní postele k tomu samozřejmě nedojde.

:: Nahoru ::

27. Mohu proděravělou vodní matraci sám spravit?

Oprava dírky v matraci je jednoduchá. Jelikož k perforaci dochází většinou na horní straně matrace, uvolní se pouze malé množství vody. Opravu můžete provést bez vypouštění matrace. K tomu se užívá přibalená opravná sada. Po opravení je Vaše matrace jako nová. Dobře opravená perforace neovlivní životnost Vaší postele.


28. Může být vodní postel zabudována do postelového rámu?

Softside postel se dá normálně zabudovat do kteréhokoliv rámu.Vodní postel se celá, včetně soklu, vloží do postelového rámu. Některé softside postele se k tomu hodí lépe než ostatní. Softside postele s pohyblivým okrajem jsou jednodušeji zabudovatelné a lépe udržovatelné. Některé značky vodních postelí nabízí bezplatnou výrobu na míru, takže Vaše vodní postel vždy přesně padne do postelového rámu.


29. Jak se vodní postel instaluje?

Vodní postel si nechejte nejlépe instalovat odborníkem. Pak si můžete být jisti, že vše je odborně namontováno a že bylo naplněno odpovídající množství vody. Instalace vodní postele zabere přibližně 2 hodiny, přičemž nejdéle trvá naplnění matrace vodou. Přesný čas ovšem velmi záleží na tlaku vody ve Vašem bytě.


30. Obsahují umělé hmoty vodní postele nějaké škodliviny?

I zde je důležité zvolit si evropský kvalitní produkt. Tyto produkty Vám dají garanci výroby bez škodlivých příměsí. U mnoha laciných dovozových matrací to není samozřejmost. Matrace, u kterých se i PVC produkuje v Evropě, dává nejlepší garance na perfektní kvalitu, protože musí odpovídat přísným EU-normám. Stejně se to vztahuje i na ostatní materiály.


31. Jaká voda se používá pro vodní postele?

Normální voda z vodovou.


32. Jak často se musí voda vyměňovat?

Voda ve vodní matraci se musí měnit, pouze pokud se člověk stěhuje. Proti vzniku bakterií a řas se přidává pravidelně speciální kapalina.


33. Jak musím postel udržovat?

Speciální kapalina, která se pravidelně přidává do matrace, udržuje vodu čistou. Speciální Vinilcleaner vyčistí povrch matrace. Potahy matrací se mohou čistit a prát. Jak se daný potah čistí, je uvedeno v návodu. Toto vše způsobuje, že vodní postel je velmi hygienický systém na spaní. Při pravidelné údržbě se zamezí výskytu kožních šupinek, tělních solí, roztočů, bakterií a plísní, což u normální matrace nejde. Lidem s alergiemi to velmi pomáhá.

:: Nahoru ::

34. Je lehké přestavit postel?

To je závislé na typu a značce postele. Některé značky lze demontovat na díly, které se vejdou do osobního auta.Při vypouštění a napouštění je třeba dodržovat pokyny výrobce. Většina prodejců vodních postelí nabízí také domácí servis.


35. Bude postel stabilnější, když ji naplním více?

Obecně ne. To platí pouze u trubicových matrací. Každá vodní matrace má své optimální množství vody, které záleží na výšce matrace a její formě a na váze uživatele. Jak stabilní vodní matrace bude, záleží na použité stabilizaci, případně na dodatečné podpoře pánve. Většina značek nabízí různé stabilizace, z kterých si lze vybrat dle vlastního vkusu a pocitu.


36. Zachovají si pěnové rámy softside postele svoji formu?

Nejnovější vodní postele, u kterých se pro konstrukci bočních rámů používá pevný umělohmotný profil, zaručují uchování tvaru. U těchto postelí se dají horní pěnové rámy vyměnit, aniž by se musela postel vyprázdnit. Kvalitní značky dávají garanci nejen na vodní matraci, ale také na pěnové rámy.


37. Budu se na vodní posteli více potit?

Ne. Topný systém vodní postele Vám dává možnost teplotu nastavit tak, jak je Vám nejpříjemnější. Většina uživatelů vodních postelí upřednostňuje teploty mezi 27oC a 30oC. Jelikož u vodní postele přichází teplo zezdola, nebude se oproti normální matraci tvořit žádná kondensační pára v matraci. Čtvrthodinka na vyvětrání stačí, aby se nashromážděná vlhkost z potahu vyvětrala.


38. Jsou vodní postele vytápěné?

Vodní postele jsou vždy temperovány speciálním topným tělesem. Normálně se teplota vody udržuje na teplotě lidské pokožky okolo 28oC. Kvalitní topné systémy ale umožňují osobní nastavení, takže máte vždy pro Vás optimální teplotu. Příjemná teplota je jednou z nejvíce oblíbených vlastností vodní postele.


39. Jak topení funguje a je bezpečné?

Topení vodní postele se skládá s topné rohože a termostatu. Topná rohož je položená pod matrací a je spojena s termostatem vně matrace. Dobré topné rohože mají teplotní senzor, jenž je elektronicky chráněn. Nejlépe zvolíte-li evropský topný systém, který je na 220V. Pak nebudete potřebovat adaptér na amerických 110V. Většina topných systémů je testována bezpečnostními instituty na jejich bezpečnost.(TÜV, VDE, KEMA, BENOR …)

:: Nahoru ::

40. Kolik stojí vytápění vodní postele?

Softside postele jsou velmi dobře izolovány. Spotřeba energie za den se pohybuje okolo 1KW/h podle velikosti ložnice, teploty v ní a velikosti postele.


41. Můžu v létě topení vypnout?

Ne, pokojová teplota v létě nestačí na vyhřátí Vaší postele na příjemnou teplotu. Topení se bude v létě zapínat pouze někdy a podle toho také klesne spotřeba energie. Pokud je velmi horko, uvádí se jako příjemná chladivá teplota postele kolem 25oc.


42. Co při přerušení dodávky energie?

Vodní postel se ochlazuje velmi pomalu. Za prvé je dobře izolovaná, za druhé má voda velkou měrnou tepelnou kapacitu. Přerušení, trvající několik hodin, proto nepředstavuje žádný problém.


43. Jsou vodní postele vhodné pro děti?

Dobrá podpora páteře je vždy dobrá, zvláště, když jsou děti v období růstu. Pokřivení páteře se později velmi špatně napravuje. Proto se vodní postele hodí obzvláště pro mládež. Skutečně je dokázáno, že děti lehčeji usnou, také déle a klidněji spí, což konečně přispívá také pro Váš klid.


44. Co je v ceně vodní postele?

Nejlépe je zeptat se Vašeho prodejce, co vše je v ceně obsaženo, abyste nezažili překvapení. Myslete taky na cenu instalace. Vodní postel je vlastně postel, matrace a podpora matrace v jednom. Proto také nestojí vodní postel v konečném součtu více než standardní postelový systém.


45. Má vodní postel také zápory?

Je pouze jeden zápor: vodní postele jsou těžké, a proto Vás bude stát několik hodin, pokud se budete stěhovat.

:: Nahoru ::

46. Potřebuji speciální pojištění?

Speciální pojistka není nutná. Tak jako pračky, myčky nádobí atd. je také Vaše vodní postel pojištěna. Pro konkrétní otázky kontaktujte raději Vaši pojišťovnu.


47. Kteří lidé si kupují vodní postel?

´Vodní spáči´ mohou být mladí či staří, tlustí či štíhlí, profesionální sportovci či labužníci. Každý si již našel cestu k vodní posteli.

Nerušený noční klid je předpoklad být ve dne fit. A to je přesně ten důvod, proč by si každý měl pořídit vodní postel.


48. Proč se mluví tak moc o vodních postelích?

Z velké části získala vodní postel na popularitě díky ústní reklamě ´vodních spáčů´. Mnoho lidí kupuje tuto postel po doporučení známých, přátel, rodiny … V Německu, Holandsku a Belgii spí nyní již 10% obyvatel na vodním lůžku. Ve skandinávských zemích a v Americe je toto procento ještě značně vyšší.


49. Mohu vodní postel vyzkoušet?

Někteří prodejci nabízejí možnost zkušebního ležení na vodní posteli. A to i u Vás doma. O podrobnostech se domluvte s Vaším prodejcem.


50. Spíte na vodní posteli?

To je otázka, která je stále častěji pokládána. Statistiky ukázaly, že spokojení ´vodní spáči´ přesvědčí 5-6 přátel o výhodách vodních postelí. Zajímavé také je, že hodně prodejců vodních postelí dříve spalo ve vodní posteli a byli tak spokojeni, že začali se svým vlastním obchodem.

:: Nahoru ::

alergie, termopotahy Počet přístupů:  CNW:Counter

O nás | Filozofie | O vodním lůžku | Ekologie | Nabídka lůžek | Novinky - akce | Kontakt |
bolesti zad, bolesti hlavy
© 2004 Created by Czechproduct Optimalizováno pro rozlišení 800x600 a větší.